Groen-blauwe handdruk voor Cooperatie Stationpark Deurne

De Coöperatie Stationspark Deurne heeft vrijdag 10 november de groen-blauwe handdruk van waterschap Aa en Maas in het district Deurne in ontvangst genomen. 

Het waterschap wil met de symbolische handdruk burgerinitiatieven die leiden tot een duurzaam en robuust watersysteem ondersteunen. De coöperatie ontving de prijs voor hun vorm van participatie bij de ‘verbindende’ herinrichting rond het Deurnes station. 
De trofee met het daaraan verbonden geldbedrag van 500 euro werd uitgereikt door dagelijks bestuurslid  Ernest de Groot. Michel Lintermans nam de prijs namens de coöperatie in ontvangst. 

Website door Buro TARGET